SIPPET: Çalışma Öncesi ve Sonrası Hemofili Toplantısı 5 Yıl Süren Çalışmanın Sonuçları Değerlendirilmeye Devam Ediyor

3 Yeni

Active Substance

Packing

ÖUB

Er-Kim İlaç A.Ş. tarafından düzenlenen “SIPPET: Çalışma Öncesi ve Sonrası Hemofili” isimli toplantı serileri devam ediyor.

İlki İzmir’de yapılan “SIPPET: Çalışma Öncesi ve Sonrası Hemofili” başlıklı toplantı serisinin ikincisi Adana’da, üçüncüsü ise Ankara’da pediatrik hematologların katılımıyla gerçekleştirildi.

Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan Kavaklı ve Adana Acıbadem Hastanesi’nden Prof. Dr. Bülent Antmen’in başkanlığında gerçekleşen toplantılarda, plazma türevi faktör VIII (pdFVIII) ürünleri ile rekombinant faktör VIII (rFVIII) preparatlarını karşılaştıran ve 5 yıl süren SIPPET (Survey of Inhibitors in Plasma Product Exposed Toddlers) Çalışması’nın sonuçları ve güncel hemofili tedavisine etkileri derinlemesine tartışıldı.

Adana toplantısında Prof. Dr. İlgen Şaşmaz Fransa hemofili kılavuzunu, Dr. Defne Ay Tuncel ise İngiltere hemofili kılavuzunu sunarken, Ankara toplantısında Doç. Dr. Selin Aytaç kılavuzlar ile birlikte yapılan çalışmaları sundu.

Toplantıların ikinci bölümünde ise, 2015 Aralık ayında American Society of Hematology (ASH) kongresinde ve 2016 Şubat ayında European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) kongresinde sunulan SIPPET Çalışması bilgileri ışığında, bundan sonra hemofili tedavisinde nasıl bir yaklaşım gerçekleşeceği konusunda katılımcıların aktif olarak katıldığı bir tartışma ortamı yaratıldı.

SIPPET çalışması sonucu hemofili tedavi alanında en önemli sorun olan “inhibitör sorunu” konusunda uzmanlık derneklerinin tedavi yaklaşımlarını ve rehberlerini yeniden değerlendirmesi gerektiği konusu, toplantıya katılan hekimlerce tartışıldı.

SIPPET – Survey of Inhibitors in Plasma Product Exposed Toddlers

Türkiye’den üç merkezin yer aldığı toplam 15 ülke ve 42 merkezin katılımıyla beş yılı geçen bir süre boyunca devam SIPPET çalışmasına, daha önce faktör VIII tedavisi almamış (PUPs: Previously Untreated Patients) ağır hemofili hastaları dâhil edilmiştir. Günümüzde hemofilinin en önemli sorunu olan inhibitör gelişimi riskinin değerlendirildiği SIPPET çalışmasından elde edilen sonuçlara göre rekombinant FVIII kullanılan hastalarda, plazma türevi FVIII kullanılanlara göre daha yüksek oranda inhibitör görüldüğü ortaya konmuştur.