SIPPET: Çalışma Öncesi ve Sonrası Hemofili Toplantısı

4

Active Substance

Packing

ÖUB

Er-Kim İlaç A.Ş. tarafından düzenlenen “SIPPET: Çalışma Öncesi ve Sonrası Hemofili” isimli toplantı, Ege Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kaan Kavaklı ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Zülfikar başkanlığında 19 Şubat 2016 tarihinde İzmir Key Otel’de pediatrik hematologların yoğun katılımıyla başarılı bir şekilde gerçekleşti.

Hemofili alanında çok uzun zamandır beklenen ve Dünya’da ilk kez plazma türevi faktör VIII (pdFVIII) ürünleri ile rekombinant faktör VIII (rFVIII) preparatlarını karşılaştıran SIPPET (Survey of Inhibitors in Plasma Product Exposed Toddlers) Çalışması’nın derinlemesine tartışıldığı toplantı, SIPPET Çalışması Öncesi Hemofili Tedavisi ve SIPPET Çalışması Sonrası Hemofili Tedavisi olarak iki bölümünde gerçekleşti.

Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın hemofili alanında Türkiye demografik verilerini sunduğu açılışın devamında, yine Prof. Dr. Bülent Zülfikar’ın yönetiminde konuşmacı hekimler farklı ülkelerin hemofili tedavi ve profilaksi kılavuzlarını sunarak, farklı ülkelerdeki hekimlerin ve ilgili uzmanlık derneklerinin hemofili bakımına yaklaşımlarını değerlendirme imkânı buldular.

Dr. Özlem Tüfekçi’nin İtalyan kılavuzunu, Dr. Barış Malbora’nın İngiltere kılavuzunu ve Dr. Yılmaz Ay’ın Fransız kılavuzunu paylaştığı oturumda konuşmacılar, var olan tüm kılavuzların SIPPET öncesi hazırlandığını dile getirerek, SIPPET çalışması neticesinde tüm ülke kılavuzlarında bir güncelleme yapılması gerekliliği konusunu paylaştılar.

Toplantının ikinci bölümünde ise, 2015 yılı Aralık ayında yapılan Amerikan Hematoloji Derneği (American Society of Hematology – ASH) yıllık kongresinde ve ardından Avrupa Hemofili ve Kalıtsal Hastalıklar Birliği (European Association for Haemophilia and Allied Disorders – EAHAD) yıllık kongresinde Dr. Peyvandi tarafından ilk sonuçları açıklanan SIPPET çalışmasına ait güncel bilgiler, Dr. Kaan Kavaklı tarafından sunuldu.

SIPPET sonrası hemofili tedavisi değişecek mi, değişecek ise neler değişecek, neler yapılması gerekiyor, karşılaşılacak güçlükler nedir, izlenmesi gereken yöntem nedir, uzmanlık derneklerinin ve dernek çalışma gruplarının neler yapması gerektiği toplantıya katılan tüm hekimler tarafından etraflıca tartışıldı.

Hemofili alanında gerçekleştirilen bu toplantının, güncel bilimsel gelişmelerin tartışılmasına zemin hazırlaması açısından çok önemli olduğunu belirten katılımcılar, hemofilinin en önemli sorunu olan inhibitör oluşumundan hareketle, uzmanlık derneklerinin öncülüğünde girişimlerde bulunulması gerekliliğini dile getirdiler.

SIPPET – Survey of Inhibitors in Plasma Product Exposed Toddlers
Beş yılı geçen bir süre boyunca devam bu çalışmaya, daha önce faktör VIII tedavisi almamış (PUPs: Previously Untreated Patients) ağır hemofili hastaları dâhil edilmiştir. Günümüzde hemofilinin en önemli sorunu olan inhibitör gelişimi riskinin değerlendirildiği SIPPET çalışmasından elde edilen sonuçlara göre rFVIII’da, pdFVIII kökenlilere göre daha yüksek inhibitör görüldüğü belirtilmiştir.

KISA KISA SIPPET…

SIPPETSurvey of Inhibitors in Plasma Product Exposed Toddlers
– 5 kıta
– 14 ülke
– 42 merkez
– Türkiye’den 3 merkez;
– İstanbul – Prof. Dr. Bülent Zülfikar
– İzmir – Prof. Dr. Kaan Kavaklı
– Adana – Prof. Dr. Bülent Antmen
– Çalışmaya 303 PUPs katılmıştır.
– İlk randomize, kontrollü, prospektif klinik çalışma