Nöromüsküler Hastalıklar Epidemiyoloji Çalışması

7

Active Substance

Packing

ÖUB

Sağlık sektöründe 35 yıldır güvenle hizmet veren Er-Kim İlaç Türk tıbbının gelişimine ve bilime verdiği önem ile Türkiye’de pek çok klinik çalışmanın ve araştırmaların projelendirilmesi, yürütülmesi ve başarıyla sonuçlandırılmasında destek olmuştur.

Epidemiyolojik çalışmalar sağlığı geliştirmek ve hastalıkları azaltmak için sağlık bilgilerinin toplanıp, yorumlanıp ve kullanıldığı çalışmalardır. Toplum sağlığının amaçlandığı ve hastalık verilerinin analiz edildiği bu çalışmalar bilimsel düzeyde çok değerlidir.

Türkiye’de ilk defa Türk Nöroloji Derneği Nöromüsküler Çalışma Grubu tarafından, Nörolojinin önemli hastalıklardan Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Poliradikülonöropati (KIDP) ve Multifokal Motor Nöropati (MMN) için epidemiyolojik çalışma yürütülmektedir.

25 Kasım – 01 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen 52. Ulusal Nöroloji Kongresi’nde Er-Kim İlaç sponsorluğunda “Türkiye’de 3. ve 4. Basamak Sağlık Kurumlarına Başvuran Kronik İnflamatuar Demiyelinizan Poliradikülonöropati ve Multifokal Motor Nöropati Hasta Sayısının Belirlendiği Retrospektif Kayıt Çalışması” başlığında bir uydu sempozyumu gerçekleştirilmiştir.

Uydu sempozyumunda Türk Nöroloji Derneği Nöromüsküler Hastalıklar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Akalın moderatörlüğünde Prof. Dr. Özden Şener kayıt çalışmasının içeriği, kriterleri, analiz süreci ve son durumu hakkında bilgiler paylaşmış, Prof. Dr. Feray Karaali Savrun ve Prof. Dr. Necdet Karlı KIDP ve MMN ile ilgili sunumlar gerçekleştirmiştir. Nöroloji hekimlerinin yoğun ilgi gösterdiği sempozyumda kayıt çalışması sonuçlarının merak ve heyecanla beklendiği belirtilirken sunumlar sonrası hekimler deneyimlerini, vakalarını ve tanı, tedavideki güncel verileri tartışmışlar ve bu tür değerli çalışmaların Türkiye’de daha da yaygınlaştırılmasının Nöroloji alanı ve Türk tıbbı açısından umut verici olduğu belirtmişlerdir.