Er-Kim İlaç Kırmızı Grup çalışanları LFB Les Ulis üretim tesisinde inceleme ve eğitim amaçlı ziyaret gerçekleştirdi.

1

Manufacturer

Active Substance

Packing

ÖUB

Er-Kim İlaç Kırmızı Grup satış ve pazarlama çalışanları 05 – 08 Nisan 2017 tarihlerinde Fransız LFB Biomedicaments firmasının Les Ulis üretim tesisini ziyaret ederek, üretim süreçleri ve ürün kalitesi hakkında incelemelerde bulundu ve eğitimlere katıldı.

Ağırlıklı olarak immünoloji ve hemostaz alanında faaliyet gösteren, Dünya’nın sayılı plazma fraksinasyon ve biyoteknoloji firmalarından olan Fransız LFB Biomedicaments firması, Les Ullis üretim tesislerinde Er-Kim İlaç tarafından Türkiye’de satış ve pazarlama faaliyetleri yürütülen Tegeline, Factane, Betafact, Ivhebex, Vialebex ürünleri üretmektedir.

1993 yılında Fransa’nın kan ürünleri ihtiyacını karşılamak amacıyla özel bir kanunla kurulmuş ve Kamu İktisadi Teşekkülü niteliğinde tek plazma fraksinasyon firması olan LFB Biomedicaments, içinde Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri, Afrika, Orta Doğu ve Amerika’da 40 farklı ülkede faaliyetlerde bulunmaktadır.

Er-Kim İlaç tarafından 20 yıldır Türkiye’de satış ve pazarlaması devam eden başta Tegeline olmak üzere Betafact, Factane, Ivhebex ve Vialebex ürünlerinin üretim teknolojisini öğrenmek, sağlıklı gönüllü bağışçılardan elden edilen plazma havuzlarından üretimin son aşaması nihai kullanıma hazır duruma kadar geçen tüm üretim süreçlerini gözlemlemek amacıyla gerçekleştirilen ziyaret ile Er-Kim satış ekibi ürünlere ait bilgi ve deneyimlerini artırmışlardır.

LFB Biomedicaments Les Ulis / Paris tesislerinde, üretim, kalite kontrol, uluslararası pazarlama ve medikal bölüm yöneticileri ürün ve üretim hakkında bilgileri Er-Kim İlaç çalışanları ile paylamışlardır. Hali hazırda var olan 3 üretim tesisinin kapasitesinin artacağını ve LFB’nin yeni üretim tesisinin inşasının devam ettiğini LFB yöneticileri duyurmuşlardır.

Er-Kim İlaç Kırmızı Grup Ürün Müdürü Okan İşcan, LFB ile Er-Kim İlaç’ın uzun süren işbirliği içinde olduğunu, LFB’nin yeni ruhsat alacak hali hazırda klinik çalışmaları devam eden ürünler ile Türkiye’de henüz bulunmayan diğer LFB ürünlerini de Türkiye’de pazara vererek LFB’nin yeni ürünlerini portföylerine katacaklarını satış ekibi ile paylaştı.

Er-Kim İlaç Satış Müdürü Muhammed Dursun, LFB’nin Paris / Les Ullis tesislerine gerçekleştirilen ziyaret sayesinde, eğitimlerinde öğrenilen bilgilerin tesislerin görülmesi ile pekiştirildiğini, edinilen bu deneyimin ürün tanıtımlarına önemli katkı sağlayacağını ve ürünler tesisler hakkında sağlık profesyonellerine istenen bilgileri detaylı ve doğru bir şekilde paylaşacakları konusunda değerlendirmesini satış ekibi ile paylaşmıştır.

LFB Biomedicaments ile ilgili ayrıntılı bilgi için: http://www.groupe-lfb.com/en/

2