2004

2004

Active Substance

Packing

ÖUB

Türkiye’de ilk kez teratejonik bir ilaç için Risk Yönetimi Programı uygulamaya sokmuştur.