1998

1998-3

Active Substance

Packing

ÖUB

Türkiye ilaç pazarındaki ilk radyo-protektif ürünü piyasaya sunmuştur.