1993

1993

Active Substance

Packing

ÖUB

Türkiye ilaç sektöründe ilk lipozomal ürünü piyasaya vermiştir.